האקדמיה של מעגל החיים

my picture

אומגוס, תורה חדשה המבוססת על חוכמה עתיקה שהתגלתה בגליל

קריירה למשקיע למתאמן אודות לאורח כתבו לנו צור קשר


האדם ומעגל הלמידה

מעגלי הלמידה הטבעיים הינם התהליך היחידי שבהם
למידה חיובית מתאפשרת. התינוק בילדותו לומד
כמות אדירה של כישורים, מידע , ידע וכללים
אשר נכנסים לתודעה ולגוף שלו ונהפכים
לחלק מהווייתו. תהליך למידה זה מונע
מעצמו, יעיל, זול, וטוב וגורם אושר
לתינוק וסביבתו.

מתוך התבוננות בתהליכי הלמידה אצל התינוק אפשר להסיק שתהליך הלמידה הינו תהליך מולד כמו נשימה ואכילה וכל תהליך טבעי אחר שהאדם חווה לצורך קיומו. בדומה לתהליכים מולדים אחרים, תהליך הלמידה מבוצע מתוך מערך זרזים מולדים וטבעיים. מעגלי הלמידה מתקיימים ונשמרים לאורך כל החיים שבהם שומר האדם על סקרנותו וזכותו להיכשל.
מערכי החינוך שחובקים עולם אשר מקיימים פעילות עניפה ברוב חלקי תבל אינם מכירים את מעגלי הלמידה הטבעיים. כתוצאה מכך הם מאמצים מתודה חינוכית שעיקרה כפיה. מערכות אלה מנסות כל הזמן, ולא בהצלחה גדולה, להקים ולשנות ולשפר את המתודה, אבל המהות שעיקרה כפיה ואילוצים ונסיון לייצור זרזי למידה מלאכותיים אינה משתנה. הטקטיקות משתנות אבל עיקר השיטה נשען על אותן עקרונות. מערכות אלה צורכות משאבים הולכים וגדלים ועדיין הכישלון רודף אותן.

איננו יודעים רבות על תהליכי התפיסה וההבנה אצל בני אדם. למרות זאת, נוכל להגיד בבטחה שהרעיון/המידע גורם לתגובה מנטאלית אשר יכולה להוביל לתפיסה/הבנה באמצעות האלמנטים המנטאליים שנבנו במוחו של האדם. בתי הספר במתקונתם הקיימת והמיתודה של ההוראה, אינם בנויים ואינם מסוגלים להביא את הלומד לחוויה מנטאלית בונה הנשענת על מעגל הלמידה הטבעי.

תהליך ההוראה הינו אחת המשימות הקשות ביותר ובמקרים רבים הוא כמעט בלתי אפשרי. בהרבה מקרים תהליך ההוראה הינו איך להסביר לעיוור תופעת הקשת. יש לא מעט דוגמאות שבהם ההוראה הינה איך העיוור יכול להסביר לעיוור האחר את תופעת הקשת.

ללא תיקון מעמיק במערכת החינוך שיתחשב במעגלי הלמידה הטבעיים וינצל אותם לצורך בניית האדם המודרני, תמשיך האנושות לסבול מהרבה מלחמות סרק, הרבה תחלואות ובערות חדשה שתלך ותעמיק ותסכן את החיים. נדרש מערך חינוך חדשני ודינאמי אשר לא ישאיר פרות קדושות וינסה לעבוד עם היייחוד של התלמידים ולא עם הגורם המשותף הנמוך ביותר. מערך חינוך אשר ינצל את המדע והטכנולוגיה כדי לגדל אנשים עם ידע ועם אופי ועם ראש שיודע לחשוב. השיטה שתוביל מערך זה תהיה "שיטת הפיתוח האישי בתוך קבוצות"

המתימטיקה החברתית והפיזיקה של החיים יהיו אבני בניין מרכזיים בשיטה זו. שני פיתוחים אלה יכולים לעזור לתלמיד כדי להחזיר את השמחה למעגלי הלמידה הטבעיים ולהבריאם.


תחילת הדף

שלח לינק לחבר

לדף הבית

הזמן עובר... טיק...טאק..טיק..טאק
לעצור אי אפשרי!!!
כן אתה יכול!
להקליק במקום הנכון

לצעד הראשון החוויה במונטפורט
סדנה של יום אחד באיזור טבע קסום
סדנאות ופעילויות לגילאים 18+ חוגים לתלמידים
גילאי 12-18
פעילויות לארגונים וחברות הזדמנויות השקעה המסגרות למתנדב

התורה המדעית האלטרנטיבית של אומגוס חוויות מנטאליות נבחרות חינוך אלטרנטיבי
התחל עוד היום לבנות חדר כושר מנטאלי

אם אתה חושב שאתה יכול ומוכן ורוצה, השמש שלך יכולה לזרוח גם!!!
אומגוס הינה תורה חדשה אשר נבראה מהכלאה ייחודית של גילויים מדעיים עם חוכמה עתיקה ששרדה בהרי ולבבות אנשי הגליל העתיק